SE VÅRA AKTUELLA REKRYTERINGAR

bild

Anna Arborelius

Det är människorna som gör skillnad! Och det sitter inte i hårdvaran – utbildning och erfarenheter – utan det sitter i mjukvaran – personlighet och värderingar. Ända sedan jag började arbeta med att hitta rätt person till rätt plats för över 15 år sedan har jag arbetat med just mjukvaran. Det är min övertygelse att får alla bara använda sina styrkor i sin roll och verka i en organisation där man delar värderingarna, då kommer också resultaten på nedersta raden.
Kontakt

bild

Linda Hedberg

Jag tror på människan som kraft. Och jag tror att människor kan göra skillnad. För att få företag att bli unika och i världsklass så måste vi utgå ifrån detta för att lyckas. Jag har arbetat med människan i fokus sen jag gick ut pedagoglinjen på Musik och Teaterhögskolan -98 och mitt fokusområde har varit kommunikationsträning både i grupp och individuellt. Jag brinner för att utveckla grupper, skapa större självinsikt hos varje individ, chef som medarbetare och skapa lönsamhet i företag genom att sätta personalen främst.
Kontakt

GRUPPUTVECKLING – tillsammans gör mer >

Som de flesta andra tror vi att fler kan uträtta mer tillsammans än var och en för sig. Vi hjälper grupper att genom självinsikt och genom att lära känna andra på ett djupare plan, förstå hur vi kan ta tillvara varandras styrkor och bli mer effektiva i en grupp. Vi använder beprövade gruppverktyg för att kartlägga hur gruppen ser ut och adderar övningar för att praktiskt förstå hur olikheter i en grupp tar sig i uttryck. Vi skräddarsyr så att vi arbetar utifrån de specifika utmaningar gruppen står inför och vi kopplar alltid övningarna till de värderingar och mål som finns i organisationen. Exempel på grupper som vi arbetar med är:

  • – Ledningsgrupp
  • – Projektgrupp
  • – Arbetsgrupp