SE VÅRA AKTUELLA REKRYTERINGAR

bild

Anna Arborelius

Det är människorna som gör skillnad! Och det sitter inte i hårdvaran – utbildning och erfarenheter – utan det sitter i mjukvaran – personlighet och värderingar. Ända sedan jag började arbeta med att hitta rätt person till rätt plats för över 15 år sedan har jag arbetat med just mjukvaran. Det är min övertygelse att får alla bara använda sina styrkor i sin roll och verka i en organisation där man delar värderingarna, då kommer också resultaten på nedersta raden.
Kontakt

bild

Linda Hedberg

Jag tror på människan som kraft. Och jag tror att människor kan göra skillnad. För att få företag att bli unika och i världsklass så måste vi utgå ifrån detta för att lyckas. Jag har arbetat med människan i fokus sen jag gick ut pedagoglinjen på Musik och Teaterhögskolan -98 och mitt fokusområde har varit kommunikationsträning både i grupp och individuellt. Jag brinner för att utveckla grupper, skapa större självinsikt hos varje individ, chef som medarbetare och skapa lönsamhet i företag genom att sätta personalen främst.
Kontakt

Det handlar om människor och våra värderingar!

Företagens viktigaste resurs är människorna, det är därför vi kallar oss Allies People. Vi hjälper organisationer att hitta både sig själv och de rätta människorna som delar organisationens värderingar.

Allies People kan hjälpa dig att rekrytera rätt personer, hjälpa dem in i organisationen och där skapa möjligheten för dem att utvecklas till sin fulla potential. När människor växer, växer verksamheten.

Genom bl. a vår unika metod hjulet® kan vi förstå och utveckla människor både individuellt och i grupp.

REKRYTERING – Många anställer på CV och skiljs åt på grund av värderingar >

Vid rekrytering är det viktigt att också tänka organisationens varumärke. Det är människorna i organisationen som ger värde åt varumärket och som med tiden också blir dess ambassadörer. Därför vill vi förstå på vilka värderingar som varumärke och organisation vilar på. Utifrån dessa värderingar hjälper vi er att hitta rätt medarbetare.

Vi kan erbjuda hela eller delar av en rekryteringsprocess och skräddarsy metod och process efter era behov. Annonserad rekrytering ger möjlighet att på en öppen marknad attrahera en bredare målgrupp medan en search kan passa när det är en mer begränsad målgrupp. Gemensamt för alla våra processer är att vi alltid gör en djupare analys av personlighet, värderingar och motivation hos slutkandidaterna för att hitta rätt medarbetare till er.

Allies People vill också stödja er vid interna rekryteringar. Vår övertygelse är att verksamheten gynnas av att först ta vara på de människor som redan finns i organisationen. Vi hjälper till att matcha era medarbetare mot rätt befattning.

GRUPPUTVECKLING - tillsammans gör mer >

Som de flesta andra tror vi att fler kan uträtta mer tillsammans än var och en för sig. Vi hjälper grupper att genom självinsikt och genom att lära känna andra på ett djupare plan, förstå hur vi kan ta tillvara varandras styrkor och bli mer effektiva i en grupp. Vi använder beprövade gruppverktyg för att kartlägga hur gruppen ser ut och adderar övningar för att praktiskt förstå hur olikheter i en grupp tar sig i uttryck. Vi skräddarsyr så att vi arbetar utifrån de specifika utmaningar gruppen står inför och vi kopplar alltid övningarna till de värderingar och mål som finns i organisationen. Exempel på grupper som vi arbetar med är:

  • – Ledningsgrupp
  • – Projektgrupp
  • – Arbetsgrupp
ALLA HAR EN PLATS - vi hjälper till med vem och var >

Vi vet att alla har en plats! När vi får använda våra styrkor och kompetenser i en organisation där vi delar värderingar kommer också framgång för både individ och organisation. Vi hjälper er med:

  • – Internurval
  • – Traineeurval med work-shops
  • – Chefsbedömning
  • – Potentialbedömning

Vi använder flera olika personlighetstester, IQ- och EQ-tester tillsammans med vår egen metod hjulet® och strukturerade djupintervjuer.

Coaching – Vi stärker varje länk i kedjan >

Det coachande förhållningssättet är här för att stanna. Empirisk forskning visar gång efter annan att vi ger mer energi och känner mer motivation när vi får ta egna beslut. När vi själva kommer på vad vi ska göra kan vi försätta berg!

Allies People kan stödja er genom hela anställningscykeln som börjar vid att attrahera anställda och slutar i ambassadörsskap. De som lever efter organisationens värderingar ska uppmuntras, ges mer ansvar och bli stärkta i sitt självförtroende och till slut bli goda ambassadörer för organisationen. Om en anställd av någon anledning inte vill arbeta i enlighet med organisationens värderingar så ska individen på ömsesidiga och värdiga grunder coachas i en annan riktning.

Vi skräddarsyr coachingprogram som tar hänsyn både till individ och grupp!

KOMMUNIKATIONSTRÄNING >

Vi hjälper er att träna på hur ni ska bli bättre på att kommunicera. Kommunikation går alltid två vägar – det finns en sändare och en mottagare. Under vår kommunikationsträning arbetar vi både med modellerna bakom och med praktiska övningar runt retorik, presentation, röst- och kroppsspråk samt feedback. Vi skräddarsyr ett upplägg som utgår från vilket syfte ni har och vad ni vill uppnå med träningen.

.

Om hjulet®

hjulet® är en metod med öppna frågor som låter respondenterna associera fritt kring ett relevant ämne. Det är ett unikt samtalsverktyg som tar upp personens helt egna ord och därför blir mycket mer pricksäkert än en förutbestämd intervjumall.

Läs mer på www.hjulet.se

Exempel från verkligheten:

Virgin är ett intressant exempel på en värderingsstyrd koncern. De anställer människor i första hand efter värderingsgemenskap, kompetens är alltid underordnat. Ändå har de en lönsamhet och en kundnöjdhet som är beundransvärd. Inga varumärken kan mäta sig med den bredd på företag i olika branscher som just Virgin. Och en viktig anledning till det är just deras trohet mot sina värderingar. Samma värderingar (Innovation, Fun, Brilliant Customer Service, Competitive Challenge och Value for Money) gäller för alla deras bolag. Genom att bli specialister på att leverera dessa värderingar kan de snabbt starta upp nya verksamheter i de branscher där en aktör med dessa värderingar saknas.

OM ALLIES

Företagets varumärke och bärande idé är idag nyckeln till lojala kunder och bra affärer. Att företaget lyckas identifiera och leverera på varumärkets löfte genom hela verksamheten är av stor strategisk vikt. Allies-gruppen hjälper organisationer att stärka sin verksamhet utifrån varumärket som motor. För det ändamålet har Allies skapat en grupp med olika kompetenser som utifrån ett holistiskt synsätt stöttar bolagen att vässa sin verksamhet och affär. De fyra kompetenserna i Allies är Insight, Strategy, Responsibility och People.

Läs mer på